LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK!

Email: kapcsolat@acoach.hu

Cím:   1016 Bp. Mészáros utca 10. IV. em. 5. sz. 
Mobil:  +36-30-442-7575

 

 

 

Székh. (levelezési cím): 1022 Bp. Lóránttfy Zs. u. 4.

Adószám: 12234002-2-41

Felnőttképzési engedély szám:  E-001591/2017

LEGYEN NAPRAKÉSZ!

​Kövessen minket a

közösségi oldalakon! 


 

  • w-facebook
  • w-tbird
  • w-googleplus

TAGJAI VAGYUNK AZ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COACHING (IAC) SZERVEZETÉNEK!


 

 

coaching es coach kepzes

© 2009-2019 by Pro Bona Kft. All rights reserved.

Cégismertető

Pro Bona Coaching & Training Center
 

A 21 éve működő Pro Bona Kft. több mint kilenc éve nyújt szervezetfejlesztési, üzleti- és life coach szolgáltatást. E fejlesztési szolgáltatások végzése során alapvetően a proaktív megközelítést, és a pozitív pszichológia alapvető módszertani elemeit alkalmazzuk. Magyarország egyik legrangosabb coach iskolájaként az International Association of Coaching nemzetközi coach szervezet hazai licencpartnere vagyunk. Szolgáltatásaink elérhetőek mind a szervezetek, mind a magánszemélyek részére. 
 

A szervezetfejlesztések során, az erőforrások optimális felhasználása érdekében arra törekszünk, hogy kizárólag a feltétlenül szükséges mértékű változásokat indítsuk el és vezessük végig a szervezetben. Ezért meghatározó módon támaszkodunk az appreciative inquiry (elismerő feltárás) módszerére.  
 

Coachképzéseinken az üzleti-, valamint a magánélet kihívást jelentő feladatainak, helyzeteinek megoldásában feladatot vállaló, személyi fejlesztő szakembereket, coachokat képzünk magyar és angol nyelven, helyszíni és távoktatásos rendszerben.  
 

A coach olyan szakember, aki – a coaching eszközeivel – konkrét helyzetek megoldásához, kihívások leküzdéséhez, a támogatást kérő ügyfél által meghatározott célok eléréséhez nyújt segítséget. A coaching folyamata időben és anyagiakban egyaránt jól tervezhető, költséghatékony. Az ügyfél problémamegoldó készségét fejleszti, támogatva a saját célok pontos megfogalmazását, és jó megvalósítását. A coach tehát nem tanácsadó a szó szoros értelmében, és nem is terapeuta.
 

A proaktív coaching erősen támaszkodik az intelligenciára és a kreativitásra. Ezek lehetővé teszik a nehéz élethelyzetekben (akár egy súlyos, elhúzódó konfliktusban, vagy krízisben is) rejlő pozitív lehetőségek megtalálását és cselekvő kiaknázását. Ezzel a szemlélettel, és az arra alapozott módszerekkel lehetőség nyílik a keretrendszer és az adott helyzet kedvező alakítására, a szokásos reagálás helyett. 
 

Az emberi erőforrások érdemi fejlesztése során a pozitív pszichológia Csíkszentmihályi Mihály és Martin Seligman által kidolgozott alapelveit követve – a személyiség gyengeségei elleni küzdelem helyett – az egyén és a team erősségeire építünk. Ezek jobb és erőteljesebb használatával juthat a képzésen, a tréningen vagy a coachingon résztvevő új felismerésekhez, válaszokhoz, megoldásokhoz, amelyekkel a később felmerülő nehéz helyzeteket is eredményesen képes megoldani. 
 

A coachképzések és a tréningek során a résztvevők a legfontosabb elméleti ismeretek tényleges alkalmazását biztosító intenzív gyakorlati felkészítést kapnak, melynek során megismerik az adott téma szemléletét, alapvető megközelítéseit, és elsajátítják a coaching különféle irányzatai által évtizedek során kifejlesztett, eredményesnek bizonyult módszertani eszközök használatát. 
 

Hallgatóink jelentős része aktívan praktizál coachként. Mindemellett többségük a vezetői munkájában és/vagy a magánéletében, a mindennapokban kamatoztatja az emberekkel való bánás, a probléma- és feladatmegoldás, a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás technikáit, amelyeket a képzés során elsajátított. Világszerte érvényes trend, hogy a coaching megközelítéseit, eszközeit egyre több területen alkalmazzák, hatékonyabbá téve a vezetők, a HR-szakemberek munkáját, segítve az ügyfélkapcsolatok erősítését, vagy éppen a magánéleti nehézségek megoldását.
 

A Pro Bona Coaching & Training Center szakmai vezetője dr. Rusznák Tamás, az Állami Bankfelügyelet korábbi elnöke, több állami vagy kereskedelmi bank korábbi felsővezetője, egyetemi oktató (ELTE Jogi Továbbképző Intézet), szenior coach. Rusznák Péter képzési vezető az International Association of Coaching (IAC) nemzetközi igazgatóságának tagja. 
 

Kapcsolat, további információ:

 

Rusznák Péter | képzési vezető
0630 442 7575 | kapcsolat@acoach.hu

Felnőttképzési engedély száma: E-001591/2017